Kosten en vergoedingen / tarieven Fysiotherapie 2020

 

Tarieven Fysiotherapie 2020

De onderstaande prijzen gelden voor verzekerden met een restitutie polis, voor patiënten die niet (aanvullend) verzekerd zijn en voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten voor 2018. Indien u aanvullend verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben krijgt u vrijwel altijd een (groot) deel van de behandeling vergoed als u de rekening bij uw verzekeraar indient. Sinds 2015 hebben wij niet meer een contract met alle verzekeraars. Wij zijn van mening dat meerdere verzekeraars onredelijke eisen stellen aan de fysiotherapeuten (en andere paramedici) ten aanzien van verslaglegging en praktijkvoering. Dit gaat ten koste van u als cliënt. Wij vinden dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onze behandelingen, de verslaglegging en praktijkvoering. Wij willen maximale tijd besteden aan de behandeling zelf en dat die kostbare tijd niet ten koste gaat van onnodige administratieve handelingen.  Wij besteden de uiterste zorg aan u en uw klachten. 

Zitting fysiotherapie € 32,50
  Toeslag aan huis behandeling € 15,00
  Toeslag behandeling in inrichting (o.a. verzorgingshuis) € 8,00
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek/consult € 60,00
Zitting Manuele Therapie € 44,00
Screening € 14,50
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Eenvoudige korte rapportage € 15,75
Uitgebreide tijdrovende rapportage € 40,00
Telefonische zitting € 12,75

AGB-code praktijk Fysiotherapie: 04.17722
AGB-code Ton van Loon: 04.002386
BIG-register Ton van Loon: nr. 19034380204
AGB-code Peter Koenraad: 04.061940
BIG-register Peter Koenraad: nr. 99034164304

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 30131090

Niet nagekomen afspraak: 75% van de gereserveerde voorgenomen behandeling.

Niet nagekomen afspraken dienen betaald te worden door de patiënt, ongeacht de reden van verzuim. De zorgverzekeraars vergoeden verzuimde afspraken sinds 1999 niet meer. Afspraken dienen maximaal 24 uur van tevoren afgezegd te zijn, afspraken voor maandag dienen op de voorafgaande vrijdag vóór 17.00 uur afgezegd te worden. Deze regeling is conform de regeling voor andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg.