Nieuws

20 maart 2020
Corona/COVID-19

In verband met de huidige Corona-crisis hebben wij in ieders belang besloten de praktijk voorlopig van maandag 16 maart t/m maandag 27 april 2020 volledig te sluiten. Deze beslissing is mede genomen in verband met ziekte binnen ons eigen team. Tevens willen wij de adviezen van het RIVM opvolgen om alleen te behandelen indien dat medisch noodzakelijk is. Omdat vrijwel alle behandelingen bij ons geen acute en ernstige medische zorg betreft leek ons dit het enige juiste besluit. Wij hopen dat wij u hiermee niet teleurstellen. Inmiddels hebben wij van diverse cliënten begrepen dat zij onze beslissing respecteren en waarderen. Wij zullen telefonisch bereikbaar blijven om vragen te beantwoorden. Hiermee zijn telefonische consulten ook mogelijk, ook voor nieuwe cliënten. Door ziekte lopen wij iets achter met beantwoorden van e-mails, maar deze zullen zeker gelezen en beantwoord worden. Telefonische herbestellingen voor nieuwe zolen kunnen gewoon verwerkt worden. Wij kunnen de zolen per post toesturen. Wij staan u graag van maandag t/m vrijdag telefonisch te woord van 8:00 u tot 16:00 u. Excuses voor het ongemak, ondertussen hopen wij dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven.

Met vriendelijke groet, Ton van Loon en medewerkers.

 

 

 

21 december 2019
VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC

Wellicht heeft u in uw verzekeringspolis van VGZ (of één van bovengenoemde labels) voor 2020 gelezen dat de therapie- en steunzolen zoals u die in voorgaande jaren via ons heeft ontvangen, niet langer worden voergoed. Deze informatie is echter onjuist.

Ook voor 2020 zullen de therapie- en steunzolen geleverd door podoposturaal therapeuten en registerpodologen aangesloten bij Stichting LOOP worden vergoed onder dezelfde voorwaarden als dat in 2019 het geval was. U kunt dus ook komend jaar gewoon op uw vertrouwde adres en bij uw eigen therapeut terecht.

Wij betreuren dat deze informatie onjuist in de polisvoorwaarden is opgenomen en hopen hiermee de onduidleijkheid hierover te hebben weggenomen. Graag staan wij komend jaar weer voor u klaar.

Wel willen wij u er op attent maken dat de vergoede bedragen bij diverse paketten kunnen wijzigen (helaas meestal lager). Het lont zeker de moeite om de vergoedingen bij de diverse pakketten en verzekeraars met elkaar te vergelijken.

22 november 2019
Klantenverwenavond

Tweemaal per jaar vindt er in Bergambacht een "klantenverwenavond" plaats waar de meeste winkeliers aan mee doen. Vanuit onze praktijk werken wij met Oskam Schoenen hierbij samen door indien gewenst een gratis voetanalyse uit te voeren. U kan advies krijgen over de stand en functie van uw voeten. Het is op deze avonden ook mogelijk ter plaatse een paar zolen of een orthese aan te laten meten voor een "klantenverwentarief" . De zolen worden dan na 3 à 4 weken op 1 van onze locaties geleverd. Controle vindt dan plaats na 6 weken (zolen en controle voor het normaal gangbare tarief). Voor uitgebreide of lang bestaande klachten is het uiteraard ook mogelijk om ter plaatse een afspraak voor uitgebreid onderzoek te maken.

De volgende klantenverwenavond vindt in het voorjaar 2020 plaats. Deze zal net als alle andere keren weer in de lokale media aangekondigd worden.