Nieuws

16-06-2022
Nieuwe praktijk AGB-codes
In verband met de verandering van rechtvorm zijn de praktijk AGB-codes gewijzigd.
De huidige praktijk-AGB code voor de podologie is 90.071477.
De huidige praktijk-AGB code voor de fysiotherapie is 04.098510.

31 maart 2022
Rechtsvorm gewijzigd
Vanaf 30 maart 2022 zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Ton van Loon B.V. onder KVK-nummer 85938130.
Ons nieuwe BTW-nummer is sinds 8 april 2022: NL863794154B01.

20 december 2021
Ondanks de huidige Lockdown zijn wij momenteel nog steeds gewoon geopend.

15 december 2020
Wij blijven de komende tijd geopend voor podologische en fysiotherapeutische zorg.

15 november 2021
Keuze vrij bij mij
Als praktijk hebben wij ons aangesloten bij Keuzevrijbijmij.nl
Wij willen samenwerken aan een samenleving gebaserd op vertrouwen, verbinding en creativiteit met vrije keuze over lichaam en gezondheid. Iedereen is altijd welkom ongeacht medische keuzes.

14 september 2020
Nieuwe vestiging Haastrecht/Gouda

Vanaf 1 oktober 2020 hebben wij er weer een locatie en een collega bij. Karin Fluit, Registerpodoloog en pedicure, heeft in het verleden geruime tijd bij ons gewerkt. Nadat zij verhuisde naar haar huidige woning heeft zij daar tot voor kort een Podologie en Pedicure praktijk onder eigen naam gevoerd. Om toch weer in teamverband te kunnen werken hebben wij met elkaar besloten de praktijk onder de vlag van Ton van Loon voort te zetten. We zijn daar allemaal erg blij mee. De praktijk is goed bereikbaar en dichtbij voor bewoners van Haastrecht en Gouda. Het adres is Provincialeweg West 42a, 2851 EM Haastrecht. Voor afspraken kunt u haar rechtstreeks bellen: 06-48653378. Uiteraard kunt u ook met ons hoofdnummer bellen: 0348-567877.

1 september 2020
Vervolg Corona/COVID-19

Het is sinds augustus ook weer mogelijk afspraken te maken in Bergambacht. Wij zijn daar momenteel weer elke dinsdag aanwezig.

7 mei 2020
Vervolg Corona/COVID-19

Inmiddels heeft u het goede nieuws ongetwijfeld gehoord, ook de contactberoepen mogen - onder strenge voorwaarden - weer hun deuren openen voor hun cliënten. Gelukkig zijn wij volledig voorbereid om u weer van dienst te kunnen zijn. Wij nemen tussen de behandelingen en andere contactmomenten extra tijd om schoon te maken en om het kruisverkeer op de gang minimaal te houden. U kan ons weer bellen om afspraken te maken voor alle soorten behandelingen, onderzoeken en consulten. Wij starten eerst de locatie Oudewater weer op en hopen u ook in Bergambacht weer op korte termijn te kunnen helpen.
Wilt u als u bij ons komt naast legitimatiebewijs, uw schoenen en bestaande eerder aangemeten zolen ook een eigen schoon badlaken meebrengen? Graag de instructies lezen op de voordeur en in de wachtruimte. Mocht u symtomen hebben van verkoudheid of koorts of recent contact hebben gehad met iemand die verdacht is van Corona-infectie verzoeken wij u de afspraak te annuleren. 

 

23 april 2020
Vervolg Corona/COVID-19

De afgelopen weken zijn wij als praktijk voorbereidingen aan het treffen om de praktijk weer te openen. Wij hadden net als u gehoopt op 28 april weer de praktijk weer voor u te kunnen openen. Het RIVM heeft onze branche-organisaties (KNGF en St LOOP) gevraagd om nog heel even geduld te betrachten. Er vindt momenteel intensief overleg plaats over welke voorzorgsmaatregelen wij moeten treffen en hoe wij gefaseerd de praktijk weer mogen gaan openen. Momenteel kunt u alleen langs komen voor (acuut) medisch noodzakeilijke zorg. Overige zorg alleen op afstand. Bellen voor overleg en advies is te allen tijde mogelijk.

20 maart 2020
Corona/COVID-19

In verband met de huidige Corona-crisis hebben wij in ieders belang besloten de praktijk voorlopig van maandag 16 maart t/m maandag 27 april 2020 volledig te sluiten. Deze beslissing is mede genomen in verband met ziekte binnen ons eigen team. Tevens willen wij de adviezen van het RIVM opvolgen om alleen te behandelen indien dat medisch noodzakelijk is. Omdat vrijwel alle behandelingen bij ons geen acute en ernstige medische zorg betreft leek ons dit het enige juiste besluit. Wij hopen dat wij u hiermee niet teleurstellen. Inmiddels hebben wij van diverse cliënten begrepen dat zij onze beslissing respecteren en waarderen. Wij zullen telefonisch bereikbaar blijven om vragen te beantwoorden. Hiermee zijn telefonische consulten ook mogelijk, ook voor nieuwe cliënten. Door ziekte lopen wij iets achter met beantwoorden van e-mails, maar deze zullen zeker gelezen en beantwoord worden. Telefonische herbestellingen voor nieuwe zolen kunnen gewoon verwerkt worden. Wij kunnen de zolen per post toesturen. Wij staan u graag van maandag t/m vrijdag telefonisch te woord van 8:00 u tot 16:00 u. Excuses voor het ongemak, ondertussen hopen wij dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven.

Met vriendelijke groet, Ton van Loon en medewerkers.

 

 

21 december 2019
VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC

Wellicht heeft u in uw verzekeringspolis van VGZ (of één van bovengenoemde labels) voor 2020 gelezen dat de therapie- en steunzolen zoals u die in voorgaande jaren via ons heeft ontvangen, niet langer worden vergoed. Deze informatie is echter onjuist.

Ook voor 2020 zullen de therapie- en steunzolen geleverd door podoposturaal therapeuten en registerpodologen aangesloten bij Stichting LOOP worden vergoed onder dezelfde voorwaarden als dat in 2019 het geval was. U kunt dus ook komend jaar gewoon op uw vertrouwde adres en bij uw eigen therapeut terecht.

Wij betreuren dat deze informatie onjuist in de polisvoorwaarden is opgenomen en hopen hiermee de onduidleijkheid hierover te hebben weggenomen. Graag staan wij komend jaar weer voor u klaar.

Wel willen wij u er op attent maken dat de vergoede bedragen bij diverse paketten kunnen wijzigen (helaas meestal lager). Het lont zeker de moeite om de vergoedingen bij de diverse pakketten en verzekeraars met elkaar te vergelijken.

22 november 2019
Klantenverwenavond

Tweemaal per jaar vindt er in Bergambacht een "klantenverwenavond" plaats waar de meeste winkeliers aan mee doen. Vanuit onze praktijk werken wij met Oskam Schoenen hierbij samen door indien gewenst een gratis voetanalyse uit te voeren. U kan advies krijgen over de stand en functie van uw voeten. Het is op deze avonden ook mogelijk ter plaatse een paar zolen of een orthese aan te laten meten voor een "klantenverwentarief" . De zolen worden dan na 3 à 4 weken op 1 van onze locaties geleverd. Controle vindt dan plaats na 6 weken (zolen en controle voor het normaal gangbare tarief). Voor uitgebreide of lang bestaande klachten is het uiteraard ook mogelijk om ter plaatse een afspraak voor uitgebreid onderzoek te maken.

De volgende klantenverwenavond vindt in het voorjaar 2020 plaats. Deze zal net als alle andere keren weer in de lokale media aangekondigd worden.