Nieuws

21 november 2016
Ziveren Kruis

Op 1 november heeft onze brancheorganisatie bekend gemaakt dat Zilveren Kruis Zorgverzekeraar de vergoedingen voor podologische zorg per 1 januari 2017 flink zal verhogen. Vanuit het aanvullende pakket 3 sterren gaat de vergoeding omhoog van EUR 100,00 naar EUR 200,00 en voor aanvullend pakket 4 sterren van EUR 135,00 naar EUR 300,00. Voor beide pakketten geldt dat er maximaal 1 paar (sport)zolen bij de vergoeding kan zijn inbegrepen. De vergoeding is per persoon en per kalenderjaar. Vanuit pakket 1 ster en 2 sterren is er geen vergoeding. 

19 oktober 2016
Nieuwe medewerker

Vanaf maandag 17 november 2016 komt een nieuwe medewerker ons team versterken. Haar naam is Carola Achterof. Zij is registerpodoloog en pedicure. Binnenkort zal er meer informatie over haar op de website te vinden zijn. 

18 oktober 2016
Klantenverwenavond Oskam Schoenen Donderdag 17 november 2016

Op donderdag 17 november vindt de befaamde halfjaarlijkse klantenverwenavond in Bergambacht weer plaats. Dit keer weer op de donderdag. Wij zullen weer met meerdere collega's aanwezig zijn om u te woord te kunnen staan. Indien u dit wenst kunnen wij gratis een kort onderzoek naar eventuele klachten doen. Besluit u ter plekke een orthese of een paar zolen aan te laten meten dan kan dat voor een eenmalig klantenverwentarief. Wat het u dan uiteindelijk gaat kosten is mede afhankelijk van uw eventuele zorgverzekering. Wij kunnen u ter plekke hierover adviseren. Onderstaand vindt u meer informatie. Houdt rekening met drukte. U kan ook van te voren een plekje reserveren. Voor reserveringen geldt op = op. Bij Oskam wordt van te voren een planning gemaakt. U kan met hen hierover contact opnemen. Alleen voor afspraken op deze avond kan u hen bellen op 0182-351402. 

6 mei 2016
VGZ en bijbehorende labels. Slecht nieuws!!! Tevens rectificatie van het nieuws van 7 maart 2016

Wij vinden het onbegrijpelijk en hebben er grote moeite mee: verzekeraar VGZ heeft de eerdere mondelinge, schriftelijk bevestigde toezeggingen over vergoeding van de onderzoeken en consulten vanuit budget "voetzorg", voor zover geleverd door een registerpodoloog of podoposturaal therapeut, terug gedraaid. Dit heeft onze branchevereniging stichting LOOP op 28 april 2016 aan ons bekend gemaakt. Intern schijnt er verdeeldheid te heersen binnen de VGZ-groep over de vergoedingen voor 2016 voor zorg die geleverd wordt door registerpodologen en podoposturaal therapeuten. VGZ is intern nog in beraad of zij alsnog als tegemoetkoming gaat bieden voor de geleverde zorg tot 28 april 2016. Wat gelukkig blijft is de vergoeding vanuit het budget "steunzolen". Helaas is die vergoeding in vergelijking met 2015 flink omlaag gegaan (zie nieuwsbericht van 1 november 2015).   

19 april 2016
Webshop Esporta is Blessurehoek.nl geworden

Vorige week is onze webshop met hulpmiddelen en braces veranderd van naam. De webshop heet nu www.blessurehoek.nl. Helaas is ons praktijklogo hier niet meer bij te vermelden. De kwaliteit van alle artikelen en de leveringsvoorwaarden zijn zoals u van ons gewend bent. 

31 maart 2016
Audit stichting LOOP

Op 21 maart 2015 is onze praktijk gevisiteerd door de auditor van stichting LOOP. Daarbij zijn wij op de volgende onderdelen beoordeeld:
1) Praktijkorganisatie. Daarbij is onder andere beoordeeld op toegankelijkheid, duurzaamheid en inrichting.
2) Hygiëne, privacy en veiligheid.
3) Klachtenregeling en klanttevredenheid.
4) Methodisch handelen. Daarbij is gekeken naar onze werkwijze, dossiervorming, behandelmogelijkheden, informatievoorziening, declaraties en boekhouding, samenwerkingsverbanden etc.
5) Kwaliteitsregister. Daarbij is onder andere gekeken naar gevolgde bij- en nascholing.

Op alle bovenstaande 5 punten hebben wij de maximale puntenscore behaald (83 van de 83 te behalen verplichte punten) . 

7 maart 2016
VGZ en bijbehorende labels. Goed nieuws!!! Tevens rectificatie van het nieuws van 1 november 2015!!!

Wij hebben goed nieuws voor verzekerden bij VGZ/Univé/Turien/UMC/Caresco/IZA en IZZ. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor 2016 bij één van genoemde verzekeraars/labels is de kans groot dat u een deel van de aan ons betaalde kosten in 2016 alsnog vergoed krijgt. Moedermaatschappij VGZ heeft de vergoedingen voor podologisch zorg in 2016 aanvankelijk abusievelijk alleen gegeven voor de podologische zolen terwijl er ook een vergoeding is voor de consulten en reparaties/aanpassingen van zolen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 is besloten genoemde zorg alsnog te vergoeden. U kan de door ons verstrekte factuur bij uw verzekeraar ter beoordeling aanbieden. Indien wij een "all-in-one"- factuur gemaakt hebben -zoals VGZ van ons verlangde in voorgaande jaren- kunt u van ons een nieuwe, gespecificeerde factuur ontvangen om naar uw verzekeraar te sturen. Het komt er dus op neer dat VGZ en de andere labels de vergoeding hebben gesplitst in een deel voor de zolen en een deel voor de consulten! U heeft geen mogelijkheid meer om meer dan 1 paar zolen per jaar de declareren, maar heeft wel apart vergoeding voor onderzoeken/ consulten en reparaties. 

7 maart 2016
Klantenverwenavond Oskam schoenen Bergambacht zaterdag 16 april 2016

Er komt weer een klantenverwenavond in Bergambacht. Deze wordt gehouden op zaterdagavond 16 april 2016. Alle winkeliers zullen die avond hun uiterste best doen om hun klanten zo goed mogelijk te verwennen. Wij zullen met ons team aanwezig zijn om net als de vorige keren onderzoeken te doen en voorlichting te geven en als u wilt ter plaatse zolen of ortheses aan te meten. Een vrijblijvend kort onderzoek en adviesgesprek zal gratis zijn. Als u ter plekke een paar zolen wilt laten aanmeten zal dit -als u niet volledig verzekerd bent- voor een gereduceerd tarief plaatsvinden. Wij hopen op deze manier weer vele mensen blij te kunnen maken. Bij Oskam zal het personeel op volle sterkte aanwezig zijn om goed schoenadvies te geven. Er zal net als altijd koffie, fris en lekkers aanwezig zijn. 

2 maart 2016
Radio Midland FM

Op woensdag 2 maart heeft er bij Radio Midland FM een live radio interview plaatsgevonden met Ton van Loon. Zodra wij de beschikking hebben over de MP-3 opnames zullen wij op deze plaats een link plaatsten om u toegang geven tot het leuke interview. 

29 januari 2016
JJ Footwear

Voor het najaar/winter 2016 hebben wij goed nieuws: wij zijn weer dealer geworden van JJ Footwear. JJ is al jaren fabrikant van prachtige dameslaarzen. En dat met meerdere wijdtematen en kuitmaten. Nieuw is dat wij uw laarzen zelf kunnen opmeten en met een app kunnen bestellen zoals u ze wilt en dat volledig perfect naar uw maat. 

4 Januari 2016
Tarieven Podologie en Fysiotherapie 2016

Per 1 januari 2016 hebben wij nieuwe tarieven voor onze podologische en fysiotherapeutische zorg. Wij zijn afgelopen jaren geconfronteerd met toenemende kosten en hebben in tegenstelling tot in 2015 besloten een kleine tariefcorrectie toe te passen. Maar tegelijkertijd proberen wij de kosten voor onze cliênten zo schappelijk mogelijk houden. Wij streven ten allen tijde een zo goed mogelijke prijs-kwaliteitverhouding na. 

19 November 2015
Klantenverwenavond bij Oskam schoenen in Bergambacht

klantenverwenavondOp donderdagavond 19 november 2015 waren wij met een groot deel van ons team aanwezig bij Oskam schoenen in Bergambacht. De avond mag weer zeer geslaagd genoemd worden. Wij hebben deze keer 28 klanten mogen verwennen. Met advies, met een onderzoek, met het ter plaatse mogen aanmeten van zolen, met het maken van een afspraak voor een uitgebreid onderzoek enz. Er was weer volop belangstelling, er was koffie, thee en allerhande lekkers daarbij.

 

 

 

Tweemaal per jaar vindt er in Bergambacht een "klantenverwenavond" plaats waar de meeste winkeliers aan mee doen. Vanuit onze praktijk werken wij met Oskam Schoenen hierbij samen door indien gewenst een gratis voetanalyse uit te voeren. U kan advies krijgen over de stand en functie van uw voeten. Het is op deze avonden ook mogelijk ter plaatse een paar zolen of een orthese aan te laten meten voor een "klantenverwentarief" . De zolen worden dan na 3 à 4 weken op 1 van onze 4 locaties geleverd. Controle vindt dan plaats na 6 weken (zolen en controle voor het normaal gangbare tarief). Voor uitgebreide of lang bestaande klachten is het uiteraard ook mogelijk om ter plaatse een afspraak voor uitgebreid onderzoek te maken. Wij kunnen u ook informeren en demonstreren over de Shockwave therapie. 

De volgende klantenverwenavond vindt in het voorjaar plaats. Deze zal net als alle andere keren weer in de lokale media aangekondigd worden.

13 November 2015
Shockwave

Vanaf 13 november 2015 hebben wij in de praktijk beschikking over een Shockwave apparaat en kunnen wij nu ook Shockwave behandelingen uitvoeren. Er zijn grofweg 2 vormen van Shockwave te onderscheiden: Radiale Shockwave en Gefocusseerde Shockwave. Wij gebruiken in onze praktijk Radiale Shockwave Therapie, afgekort RSWT. Shockwave is een inmiddels in de fysiotherapie steeds bekender wordende therapievorm. Er is inmiddels uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing voor de behandeling van vooral reeds langer bestaande irritaties van spieren en pezen (3 maanden of langer bestaand). Shockwave maakt gebruik van een forse mechanische prikkel waarbij in het lichaam diverse herstelprocessen gestimuleerd worden. De techniek is ontwikkeld vanuit de niersteenvergruizer. De behandeling is niet pijnloos, maar mits goed uitgevoerd/opgebouwd goed te verdragen. De prikkel wordt wel vergeleken met een drilboor door het herhaald tikkend geluid. Een behandelserie bestaat uit meestal 1 tot 5 behandelingen die 1 x per week plaatsvinden. Peter Koenraad, Peter de Paauw en Ton van Loon zijn inmiddels opgeleid om Shockwave toe te passen. Declaratie geschied als een zitting fysiotherapie. U betaalt bij ons geen extra eigen bijdrage! De bekendste indicaties zijn: fasciitis plantaris/ hielspoor; achillespees klachten; tennis elleboog/golfers elleboog; jumpers knee; peesirritaties van de schouder. 

13 November 2015
Webshop voor braces en andere hulpmiddelen, Ton van Loon Esporta

Al vele jaren leveren wij desgewenst diverse braces en hulpmiddelen. Het is sinds 13 november 2015 ook mogelijk om zelf hulpmiddelen en braces te bestellen. Hiervoor werken zij samen met een van onze leveranciers onder de naam Ton van Loon Esporta. U kan HIER klikken om de webshop te bezoeken, producten te bekijken, te kiezen en te bestellen. Er is bij de meeste producten een duidelijke instructie om deze zelf aan te kunnen meten. Na betaling worden de bestelde producten tegen zeer geringe verzendkosten bij u aan huis bezorgd. 

1 November 2015
V
ergoedingen fysiotherapie en podologie voor 2016

Wij willen u als cliënt er op attent maken dat de verzekeraars elk jaar veranderingen in de vergoedingen kunnen doorvoeren voor het volgende jaar. Veel mensen gaan er vanuit dat vergoedingen jaarlijks gelijk blijven. Helaas is dat niet zo. Het is een hele puzzel om er achter te komen wat voor u de beste verzekeraar en het best verzekerde pakket is. Toch is het verstandig u goed te laten informeren en zo nodig keuzes te maken. Voor 2016 is het ons ter ore gekomen dat verzekeraar VGZ de vergoedigen voor steunzolen flink omlaag brengt. Voor de duurdere pakketten zelfs tot minder dan de helft! Interpolis heeft vorig jaar besloten alle vergoedingen voor steunzolen te schrappen. Het kan zo zijn dat u uw premie maandelijks gewoon betaalt maar geen vergoeding meer krijgt... 

In de fysiotherapie zien we de afgelopen jaren ook de vergoedingen minder worden terwijl de premies blijven stijgen. Diverse aandoeningen worden niet meer erkend als chronische indicatie voor fysiotherapie. Bekende voorbeelden zijn reumatoide arthritis en osteoporose. De tarieven die door de verzekeraars aan ons worden aangeboden zijn de laatste jaren bij de meeste verzekeraars niet of nauwelijks gestegen terwijl onze kosten wel zijn gestegen.

U mag elk jaar van verzekeraar veranderen. U moet dan wel vóór 31 december opzeggen bij uw huidige verzekeraar. U mag dan tot eind januari uw nieuwe verzekeraar of een ander verzekerd pakket kiezen.  

Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen. Er zijn verzekeraars die goede vergoedingen blijven bieden tegen zeer redelijke premies. Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat de verzekeraars waar de verzekerden het meest tevreden over zijn ook de verzekeraars zijn waar de behandelaars het meest tevreden over zijn!